border-address-top
Dr. Tom Denolf
Dr. Heidi Denolf
Dr. Julie Eeckhout
Tramstraat 37 bus 1


8700 Tielt
Tel: 051/40.16.86
border-address-bottom


Welkom bij Huisartsen De Tram 

De online-agenda is niet beschikbaar zolang de coronacrisis voortduurt. Wij doen dit om zelf controle te hebben over het scheiden van patiënten met luchtweginfecties en patiënten die reguliere zorg nodig hebben.Via onze twee secretariaatsmedewerkers garanderen we continue telefonische bereikbaarheid op het vaste nummer 051 40 16 86.

Dokter Heidi en Tom Denolf zijn de komende 2 weken niet beschikbaar in de praktijk. Zij nemen voltijds taken op in het WZC en de coördinatie van het overkoepelende Corona-team voor de regio.

Dr. Wouter Billiet en dr. Julie Eeckhout blijven voltijds voor u beschikbaar in de praktijk.

Wij volgen de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Wij vragen u met aandrang om:
1. Thuis te blijven bij milde symptomen van verkoudheid.
2. Bij symptomen van koorts en/of ademhalingsmoeilijkheden gelieve telefonisch contact op te nemen. Éen van de beschikbare artsen zal u adviseren en indien nodig een moment van klinische evaluatie voorzien.
3. Stel uw vraag tot consultatie of huisbezoek om andere zorg zoveel mogelijk uit indien mogelijk.
Dank voor uw medewerking en uw begrip!

Coronavirus in België? Hoe kan je je beschermen?

Intussen zijn er op verschillende plaatsen in Europa patiënten opgedoken, wat ook verwacht was en zo goed als onvermijdelijk. Volgens onze overheden is de kans reëel dat er ook in België patiënten gaan opduiken. Dat is geen reden voor onrust: de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om eventuele patiënten op te vangen, te verzorgen en te isoleren.

Wat kan je zelf doen om de verspreiding van het coronavirus (en andere ziektes zoals griep) te voorkomen?

1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in de afbeelding als bijlage.
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Meer tips en adviezen over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be. Wie met vragen zit, kan ook bellen met het federale callcenter op 0800 14 689.

 facebookbericht_coronavirus__bijhorende_afbeelding_512

VERLOFPERIODE 2020: 

Heidi 
13/04/2020 - 19/04/2020
20/07/2020 - 3/08/2020

Tom
26/10/2020 - 8/11/2020

Wouter
6/04/2020 - 12/04/2020

Julie
15/06/2020 - 28/06/2020

 

Door de samenwerking met jonge en nieuwe artsen kunnen wij ervoor zorgen dat we continue zorg kunnen garanderen en dat we op de hoogte blijven van innovaties in de geneeskunde. De mix van ervaring en nieuwe inzichten is voor iedereen een win-win situatie.

 

dr. Heidi Denolf
dr. Tom Denolf
dr. Wouter Billiet
dr. Julie Eeckhout
Ligaya Cleenwerck 


Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©